Vis emner under Forside
Virksomheder i Horsens

Her kan du læse om Kommunens miljøtilsyn med virksomheder m.v.

Industrimiljø

Fører tilsyn med virksomheder i Horsens Kommune. I vores arbejde søger vi, at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Vores opgaver består i at:

  • udarbejde miljøgodkendelser til virksomheder, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 eller 2
  • føre tilsyn med at virksomhederne overholder miljøgodkendelsernes vilkår og forudsætninger
  • føre tilsyn med virksomheder som er omfattet af bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen, herunder autoværksteder,
  • udarbejde tilladelser til tilslutning af industrispildevand til det offentlige spildevandssystem
  • behandle borgeres klager over gener fra forurenende virksomheder.

Du finder mere information om de enkelte punkter via menuen til venstre under "Virksomheder og miljø".

Bemærk, at landbrug og erhvervsmæssigt dyrehold beskrives på særskilte sider under Natur.

Har du spørgsmål vedr. ovenstående punkter, er du velkommen til at kontakte afdelingen pr. e-mail til industrimiljoe@horsens.dk. eller du kan, inden for Kommunens telefontider, ringe direkte til en medarbejder fra Industrimiljø på følgende

 

Sagsbehandler                                                       Tlf. direkte  
Hans Peter Weber (Kemiingeniør) 76 29 25 19
Rikke Cochran (Miljøkemiker) 76 29 25 18
Ulrik Holm (Miljømedarbejder) 76 29 26 44
Lone Kappel Hübschmann (Biolog) 76 29 26 40
Kirsten Albek (Miljøtekniker) 76 29 26 41
Tina Kjærgård Pedersen (Jordbrugsteknolog) 76 29 25 17

 

Horsens Kommunes indberetning om virksomhedstilsyn i 2015

Hvert år skal landets kommuner sende en indberetning om tilsynet med virksomheder til Miljøstyrelsen.

Du kan herunder se Industrimiljøs indberetning om tilsyn med virksomheder i 2015:


For yderligere oplysninger kontakt

Industrimiljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: industrimiljoe@horsens.dk
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk